ILLUSTRATIONSUPPDRAG:

LIV I SVERIGE - Ett magasin för självbiografiska berättelser och noveller

DEMOKRATIPILOTERNA DYNAMO - Ett kulturellt och socialt center och café i Stockholm
(utställning)

ART COMMISSIONS (privatpersoner):

EGNA PROJEKT: